Welkom bij Huisartsenpraktijk Koperslager.

 

Praktijk Koperslager staat voor hoogwaardige, persoonlijke huisartsenzorg. Op deze website vindt u informatie over onze praktijk.

 

Vrijdag 14 juli praktijk om 16:00 uur gesloten

I.v.m. ons jaarlijkse teamuitje is de praktijk op vrijdag 14 juli vanaf 16:00 uur gesloten. Voor spoedgevallen kunt u bellen met de praktijk van Dr van Mierop: Grote beer 7, tel: 0229- 211555

 

AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist)

Vanaf 1 maart 2017 werkt Dokter Egberts bij ons als AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) van de huisartsenopleiding (AMC).

De opleiding tot huisarts is een driejarige opleiding (na 6 jaar geneeskunde.) Tijdens het eerste en het derde jaar van de huisartsenopleiding loopt de aios stage in een huisartsenpraktijk.

De aios werkt onder de verantwoordelijkheid van een huisarts. In onze praktijk wisselen Dokter Kale en Dokter van den Berk hun taak als huisartsopleider af. De aios werkt zelfstandig. De patiëntencontacten worden dagelijks nabesproken met de opleider en wanneer het nodig is gebeurt dit ook tijdens het consult.

Tijdens de opleiding van de aios wordt soms gebruik gemaakt van video-opnames. Deze dienen voor opleidingsdoeleinden. Voorafgaand zullen wij u om toestemming vragen of van het consult een video-opname gemaakt mag worden.

 

Online afspraken:

 

De beschikbaarheid voor online afspraken is uitgebreid per arts.

 

Het is nu ook mogelijk om online uw afspraak bij de huisarts te maken. Een paar afspraken per week zullen hiervoor beschikbaar zijn. Het is bedoeld voor: 1 klacht/probleem en niet voor uitgebreide gesprekken of medische ingrepen!

Let op dat u de juiste huisarts kiest:

Praktijk van Dr van den Berk: Dr van den Berk of Dr Overste  

Praktijk van Dr Kale: Dr Kale of Dr Randsdorp

 

U kunt zich aanmelden door u eenmalig te registreren via het kopje Patiëntomgeving. Het duurt dan ongeveer 3 werkdagen voordat u registratie is verwerkt.

 

Vakanties/Afwezigheid:

Dr Randsdorp: 3 t/m 7 juli

Dr van den Berk: 24 juli t/m 11 aug

Dr Kale: 9 aug t/m 4 sept.

 

 

 

Physician Assistant in opleiding

Wilma Admiraal is sinds 2012 in de praktijk werkzaam als praktijkondersteuner. Per september 2016 zal zij starten met de opleiding tot physician assistant.

Physician assistant (kortweg PA) is de naam van een relatief nieuwe functie in de gezondheidszorg in Nederland. De PA werkt onder supervisie van de huisarts en biedt professionele medische zorg. De PA is geen arts, zij neemt zelfstandig bepaalde taken van de arts over.

Deze taken omvatten het onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten met veelvoorkomende aandoeningen. De inzet in de huisartsenpraktijk van een physician assistant draagt bij aan taakverlichting van de huisarts en de kwaliteit en continuïteit van zorg.

Als u een afspraak maakt voor het spreekuur, kan het zijn dat de assistente u vraagt of u het goed vindt dat u door de PA in opleiding wordt gezien. Zij werkt onder supervisie van de huisarts en bespreekt alle consulten met één van de huisartsen. Mocht u er bezwaar tegen hebben, dat u op het spreekuur van Wilma wordt ingepland, geef dit dan aub aan bij de assistente. Het kan ook gebeuren dat de huisarts vraagt of u er bezwaar tegen heeft dat Wilma met het consult mee kijkt. Ook dat kunt u weigeren.

 

 

CVRM:


Sinds 2013 zijn we gestart met het opzetten van een spreekuur voor patiënten met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico hierop. We noemen dit het CVRM spreekuur. (Cardio Vasculair Risico Management).

Onder hart-en vaatziekten verstaan we: hartinfarct, herseninfarct (CVA/TIA), hartkramp (angina pectoris), adervernauwing in de benen, aderverkalking, uitstulping van de aorta (aneurysma). 

Onder risicofactoren verstaan we: een verhoogde bloeddruk, een verhoogd cholesterolgehalte, een verhoogde nuchtere suiker, roken, overgewicht, het voorkomen van hart- en vaatziekten op jonge leeftijd in de familie.

Als uw arts vindt dat u een verhoogd risico heeft voor hart- en vaatziekten zal hij u doorsturen naar de praktijkondersteuner. Deze zal samen met u een risicoprofiel opstellen waarbij al uw risicofactoren in kaart worden gebracht. Op basis van dit profiel wordt een behandelplan gemaakt.

Tijdens het spreekuur zal de praktijkondersteuner ook aandacht besteden aan een gezonde leefstijl en evt. uw medicijngebruik. Patiënten die een verhoogd risico hebben krijgen hiervoor een oproep.

Het cvrm-consult valt onder de reguliere huisartsenzorg en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

Email-adressen:

Graag hebben wij ook uw email-adres, als extra communicatie mogelijkheid. U kunt dit bij ons invullen bij de balie of in de wachtkamer.

 

  

NIEUWE PATIËNTEN


Momenteel zijn wij open voor nieuwe patienten.  

 Inschrijfformulier