Behandelinformatie

Dermatoscopie

Sinds eind 2012 hebben wij een dermatoscoop in de praktijk. Dat is een compacte hand-microscoop die door de huisarts en dermatoloog wordt gebruikt om huidafwijkingen, met name moedervlekken beter te kunnen beoordelen.

Hiermee wordt de diagnostiek van (verdachte) moedervlekken en andere mogelijke voorstadia van huidkanker, verbeterd. 

Spirometrie

Spirometrie (longfunctie onderzoek) is een onderzoek dat gebruikt wordt voor diagnostiek en controle van astma- en COPD patienten.

De patient blaast door een buisje en het apparaat meet de longfunctie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuner. 

ECG (hartfilmpje)

Een ECG of hartfilmpje wordt gemaakt door de praktijkonderseuner of de assistente.

Op uw borst worden electrodes geplakt om de electrische activiteit van de hartspier te registreren.

Het ECG wordt o.a. gebruikt voor de diagnostiek van hartritmestoornissen maar ook om sommige andere hartaandoeningen op te sporen, die bijvoorbeeld kunnen voorkomen bij hypertensie (hoge bloeddruk). 

24 uurs ambulante bloeddrukmeting

Dit onderzoek wordt gebruikt om beter vast te kunnen stellen of iemand hypertensie (hoge bloeddruk) heeft, of om vast te stellen of een bloeddrukverlagende behandeling aanslaat. 

De patient krijgt een compacte bloeddrukmeter mee die hij/ zij 24 uur met zich meedraagt en het apparaat meet automatisch om de 20-30 minuten de bloeddruk, ook tijdens de slaap. 

De volgende dag worden de meetwaarden uitgelezen in de computer. 

Hypertensie (hoge bloeddruk)

Bloeddruk thuismeting

Als u al bij ons bekend bent met verhoogde bloeddruk of als de (huis)arts of assistente bij u een eenmalig verhoogde bloeddruk heeft gemeten, dan kan het nuttig zijn om periodiek de bloeddruk zelf thuis te meten. Dit geeft aanvullende informatie over uw bloeddruk, want bij 30-40% van de mensen blijkt de bloeddruk thuis aanzienlijk lager te zijn dan in de spreekkamer situatie. Bovendien geeft een gemiddelde van meerdere bloeddrukmetingen een betrouwbaarder beeld dan een eenmalige meting. 

Daarom zal de huisarts u in sommige gevallen vragen om gedurende 1 week thuis uw bloeddruk te meten en het gemiddelde daarvan aan de assistente door te bellen. Goede bloeddrukmeters zijn bijvoorbeeld te koop bij de thuiszorgwinkel. 

 

Gebruikt u het formulier bloeddruk thuismeting  voor het bijhouden van uw thuis gemeten bloeddruk waarden. 

Noteer 1 week lang elke ochtend en elke avond uw bloeddruk. Meet steeds 2 x achter elkaar met een tussenpoos van enkele minuten. 

Zorg dat u meet op een rustig moment, zittend aan tafel met de onderarm steunend op de tafel. 

Als u het hele schema ingevuld heeft dan verschijnt links boven in het schema automatisch de gemiddelde boven- en onderdruk. Deze bedraagt idealiter 135/85 of lager. 

In overleg met de huisarts of assistente zult u gevraagd worden om deze gemiddelde boven- en onderdruk aan ons door te geven.